Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Bilgilendirme Sitesi

ANIYORUZ

Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ü, minnet şükran ve saygı ile anıyoruz.

 

ATATÜRK ’ten Özdeyişler:

Türk Milleti’nin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müsbet ilimdir.

Dünyada her şey için; medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder.

ÖğretmenlerCumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

                                                                                                                                                   

 Saygılarımızla

 Yönetim Kurulu