Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Bilgilendirme Sitesi

HATIRLATMA

 

 

 

SAYIN MÜTEVELLİMİZ, DEĞERLİ KABATAŞLILAR,

1980 li yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal, kültürel siyasi karmaşa ve belirsizlikler nedeniyle, Okul

Müdürlüğümüzün okulumuza maddi, manevi destek arayışları sonucu tespit edilen (109) Kabataşlı 11 Mayıs 1987 tarihinde Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfını kurmuşlardır.

Vakıf Senedimizin ayrılmaz parçası BAŞLANGIÇ maddesinde Kurucularımız Tüm Kabataşlılar adına Kabataş Erkek Lisesine şükran borçlarını ödemek bu mukaddes eğitim kurumunun gelişmesini, korunmasını sağlamak ve bu kurumdan daha binlerce Türk gencinin feyz almasını temin etmek, Türk kültür ve eğitimine katkısını arttırmak, lisenin yerine getirmekle mükellef olduğu resmi eğitim hizmetlerini daha üst düzeyde sürdürmek, arzu ve vizyonu ile yola çıkmışlar ve kurulan vakfı T.C Hükümetine, onun adil mahkemelerine, teftiş makamına, idarecilerine, tüm gençliğe, Kabataşlılara ve Milli Eğitim Bakanlığına emanet ettiklerini beyan etmişlerdir. Türk toplumuna yapılmış bir “ Vedia” teşkil eden bu vakfı korumalarını, desteklemelerini, geliştirmelerini, kötü niyetli kişilerin eline düşürerek amaçlarından uzaklaşmasına yok olmasına engel olmalarını gönülden dilemekte ve Vakfın Kurucuları, vakıfta görev alacak, onu yaşatacak ve geliştirip yüceltecek şahıslara şükranlarını sunmaktadırlar. ( Madde. 28 )

Vakfın Amacı (Madde.3 )

Kabataş Erkek Lisesinin devamını, gelişmesini ve mezunları ile mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk toplumunun kültürel bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, Daha yüksek verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak amacı ile okula hizmetlerini onbir fıkrada özet olarak tarif etmektedir. Ayrıca vakfın en yetkili organı Vakıf Mütevelliler kurulunda.( Madde. 11 ) kurucu gerçek kişilerden sonra;

 

 

b. KABATAŞ ERKEK LİSESİ MÜDÜRÜ

c. KABATAŞ ERKEK LİSESİ MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI

d. KABATAŞ ERKEK LİSESİ ÖĞRETMENLER KURULUNUN SEÇECEĞİ BİR ÖĞRETMEN TEMSİLCİ

e. KABATAŞ CAMİASINDAKİ DERNEKLERİMİZ BAŞKANLARIMIZ VE SEÇİLECEK 2’ŞER TEMSİLCİ

f. KABATAŞ ERKEK LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI

g. BJK KULÜP BAŞKAN GÖREVLENDİRİLMESİ ZİKREDİLMEKTEDİR.

 

Vakıf Senedi ( Madde. 15 ) ; Vakıf Yönetim Kurulu açıklanırken. Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Yönetim Kurulunun Doğal üyesi olarak tefrik edilmekte, diğer (10) üye ise mütevelliler arasından secimle gelmektedir.

 

SAYIN MÜTEVELLİMİZ, DEĞERLİ KABATAŞLILAR,

Hepiniz bildiğine inandığımız Vakıf Senedinin kanaatimizce en önemli maddelerini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki uygulamalarımızda ’da dikkate alınması bakımından sizlere hatırlatmayı gerekli gördük.

 

 

Saygılarımızla

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı

Yönetim Kurulu