Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Bilgilendirme Sitesi

TARİHÇEMİZ

KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI

TARİHÇESİ

1980’li yılların ilk yarısında  dönemin hükümetince Kabataş Erkek Lisesi’nin içinde yer aldığı, Beşiktaş Kız Lisesi(Beşiktaş Anadolu Lisesi)’den başlayarak Gaziosmanpaşa Ortaokulu’na kadar devam eden tarihi okullar zincirinin yer aldığı kıyı şeridi Bakanlar Kurulu kararı ile turizm alanı olarak ilan edilmiş ve yatırımcılarla görüşülmeye başlanmıştı.

Bu gelişme üzerine Kabataş Erkek Lisesi’nde öğrenim görenlerden, merhum Adnan Barlas öncülüğünde vakıf kurma çalışmalarına başlandı. Geçici başkanlığa merhum Adnan Barlas seçildi. Onun yönetiminde İbrahim Taşkan, Ayhan Ergin, Savaş Ilgaz, Ahencan Şenyuva, Recep Sebilik, Arif Gölge ve dönemin okul müdürü Korel Haksun’un katılımları ile Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Senedi hazırlandı. Senet, kurucu 109 Kabataşlının imzası ile belirlendi. Vakfın kurulması için başlatılan yasal işlemler, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1987/196 esas ve 1987/209 sayılı kararı ile 11.05.1987’de sonuçlanarak, kuruluş tamamlandı. 7 Haziran 1987 günü yapılan ilk Genel Kurulda başkanlığa oy birliği ile merhum Feyyaz Tokar seçildi. Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı ilk olarak okulun onarım işlerini ele aldı. Diğer taraftan da okulun içinde bulunduğu tarihi mekandan taşınmasını önlemek için girişimler başlatıldı. Okul alanının turizm yatırımcısına tahsisi önlendi. Vakıf yönetimi bir adım daha atarak okulun mevcut tarihi yapılarda kalmasının kalıcı hale getirilmesi için okul bitişiğinde yer alan 8,3 dönümlük(Tekel arsası) arsayı almak için girişimler başlattı. 24.10.1989 tarihinde de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ve kültürel amaçla Kabataş Erkek Lisesi tarafından kullanılması şartıyla, tahsisi sağlandı. Tekel arsasının Kabataş Erkek Lisesi’nin kullanımına tahsis edilmesinde başta Kenan Evren olmak üzere merhum Adnan Kahveci ve Avni Akyol’un katkıları büyük olmuştur.

Arsanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kabataş Erkek Lisesi’ne tahsis edilmesi üzerine lisemizde öğrenim görmüş, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Metin Sözen’in danışmanlığında, Prof. Dr. Mehmet Küçükdoğu ve Prof. Dr. Hasan Şener yapılacak binalarla ilgili projeleri hazırlamış ve inşa sürecince kontrollerini takip ederek inşaatları tamamlamışlardır. Vakfımızda Genel Sekreter olarak görev yapan Anuştekin Tokgöz’ün yapılan tüm inşaat ve tadilatlarda büyük emeği geçmiştir.

Göreve başlarken “zorlukları aşıp sağlam temelleri yerleştirdikten sonra ayrılırım” diyen merhum Feyyaz Tokar, vakfın vergi muafiyetini de çıkartıp, Tekel Genel Müdürlüğü’nün söz konusu arsadan tahliyesini sağladıktan sonra 21.05.1990’da Vakıf Başkanlığı görevinden ayrıldı. 1992-1993 öğretim yılından itibaren okula kız öğrenciler alınmaya başlandı. Okul yeni bir statüye kavuştu. Buna göre lise önüne bir yıllık hazırlık sınıfı konuldu. Yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulanmaya başladı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliğiyle Cahit Kocaömer getirildi. Yeni başkanın girişimleri, tarihi yapıların asıllarına uygun olarak inşasına Sabancı Vakfı’nın katkıları ile başlandı. İnşaat finansmanının ½’si merhum Sakıp Sabancı tarafından, ½’si ise Kabataş Eğitim Vakfı ile devlet tarafından karşılanarak tamamlandı. Sabancı Vakfı’nın bu büyük katkısına bir cemile olarak, inşa edilen siteye “Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi” adı verildi. Bu katkıları için başta dönemin vakıf başkanı Cahit Kocaömer olmak üzere merhum Sakıp Sabancı ve Hacı Sabancı olmak üzere tüm Sabancı Ailesine, Kabataşlılar her zaman minnet ve şükran duyacaklardır. Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı inşaatları tamamlandıktan sonra da, 49 yıllığına Kültür Sitesinin irtifak hakkı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından K.E.L Eğitim Vakfına verilerek, 25.4.1996 tarihinde tapuya şerh edilmiştir.

Kültür Sitesi B Blok içerisinde yer alan mekanlar kütüphane, müzik atölyesi, resim atölyesi olarak kullanılmak üzere Vakıf tarafından Kabataş Erkek Lisesi’nin kullanımına tahsis edilmiştir. A Blok içerisindeki Hamdi Saver Salonu da ihtiyaca göre Kabataş Erkek Lisesi’ne tahsis edilmektedir. Geçmişte yaşanan olumsuzluklarla tekrar karşılaşmamak amacıyla, kuruldukları yıl ve yetiştirdikleri öğrenci sayısı itibariyle gelenekleri oluşmuş, eğitime önemli katkılarıyla vakıfları etkinlik kazanmış okullar; yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duydular. Bu amaçla Kabataş Erkek Lisesi öncülüğünde Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi Eğitim Vakıfları bir araya gelerek dayanışma içinde çalışmaya karar verdiler. Çalışmaların daha planlı ve etkin bir duruma getirilmesi için bu vakıflar ve daha sonra aynı koşulları taşıyan diğer eğitim vakıflarının katılımı ile Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi(TEVDAK) kuruldu. Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfının, TEVDAK’ın kurulmasına öncülük etmesinden dolayı ilk başkanlığına merhum Feyyaz Tokar seçildi. Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, 1998 eğitim döneminde günümüzde yabancı dil öğrenmenin gerekliliği ve genel liselerimizdeki dil öğreniminin yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Kabataş Erkek Lisesi’nin Anadolu Lisesi statüsüne alınmasını sağlamıştır. Hazırlık sınıfında yeterli İngilizce öğrenilmesinin sağlanması amacıyla Vakıf tarafından ana dili İngilizce olan eğitmenler görevlendirilmiştir. 1999 Mayıs ayından 2001 Mayıs ayına kadar Vakıf Başkanlığı görevini Bayındırlık ve İskan eski Bakanlarından, Ankara Kabataşlılar Derneği Onursal Başkanı Nurettin Ok yürütmüştür. 1999 yılında yapılmış olan genel kurulda Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nın “Ana Okulundan-Üniversiteye kadar” olan tüm eğitim aşamalarında eğitim kurumları oluşturulması kararı alınmış ve Vakıf statüsü bu yönde değiştirilmiştir.

2001 yılı Mayıs ayından 2005 Mayıs ayına kadar Erdal Dumanlı Vakıf başkanlığı yapmıştır. Erdal Dumanlı döneminde Feriye Lokantası’na turistik tesis belgesi alınması sağlanarak tesisin rahat çalışması temin edilmiştir.

2005 yılı mayıs ayında M. Erol Demirdöven vakıf başkanı olarak seçilmiş olup, 2009 yılına kadar vakıf başkanlığı görevini yürütmüş, Erol Demirdöven görev süresi içinde 2005-2006 eğitim dönemi başında Kabataş Eğitim Vakfı Özel Anaokulu’nu eğitime açmıştır. M.E.B tarafından 2004-2005 ders yılı başında tüm Anadolu Liseleri (4) yıllık eğitim statüsüne çevrilerek, lisan ağırlıklı hazırlık sınıfları kaldırıldı. Bunun üzerine Vakfın girişim ve çabaları ile Kabataş Erkek Lisesi 2005-2006 eğitim döneminden itibaren, bir yılı lisan hazırlık sınıfı olmak üzere (1+4) yıllık eğitim statüsüne tabi Özel Anadolu Lisesi konumuna getirilmiştir.

2009-2013 tarihleri arasında Prof. Dr. Naci Karaağaç iki dönem Vakıf başkanlığı yapmış, döneminde özellikle burs sayılarının arttırılması ile öğrencilerin kısa süreli yurtdışı, görgü ve bilgilerini arttırma faaliyetlerine destek ve imkan sağlamıştır.

2013-2015 tarihleri arasında ise Dr. Müh. Merih Ergin Vakıf başkanlığına seçilmiştir.

Vakfımız Yönetim Kurulunun bu dönem içerisinde ısrarlı takipleri ile maddi ve bürokratik engellerin İstanbul Valilerimiz ve T.B.M.M’de mevcut her partiden Kabataş Erkek Lisesi mezunu milletvekillerimizin destekleriyle aşılması sonucunda, uzun yıllardır metruk halde bulunan Lisemiz Kültür Sanat Merkezi Binamızın ihale edilmesi ve inşaatının başlaması sağlanmıştır.

Yine bu dönemde mütevellilerimizden ve Kabataşlı iş adamı Ali Ağaoğlu’ndan 1.500.000 TL değerinde iki apartman dairesinin bağışı sağlanmıştır.

Vakıf bağışçılarımızı onurlandırmak ve diğer Kabataşlıları teşvik etmek üzere Hamdi Saver Salonu fuayesinde Vakıf Bağışçıları Şükran Duvarı hazırlatılmış ve törenle açılmıştır.

Vakfımızın kuruluşunda büyük katkıları olan merhum Sakıp SABANCI anısını yaşatmak adına, Sabancı Vakfı ile işbirliği sonucunda Feriye bahçesine merhum Sakıp Sabancı’nın büstünün yaptırılması sağlanmıştır.

Vakfımızın kurumsallaşması çalışmalarının tamamlanması sağlanmış, hazırlanan mütevelli işlemleri, burs ve ödül, satın alma, bağışçılar şükran duvarı yönetim esasları, personel yönergeleri ve iletişim gibi konularda standartlar tespit edilmiş ve kullanımı sağlanmıştır. Biz bu ve diğer sektörlerde bize yardımcı bizim uzun vadeli ortakları söz başarısız olamaz.

Vakıf senedimiz uyarınca, okulumuza desteğin en üst düzeyde devamına gayret edilmekle birlikte her yıl artan sayıda burs, lise ve imkanlar ölçüsünde üniversite öğrencilerimize verilmiştir. Öğrencilerimizin okul içi, bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalara ve bilimsel organizasyonlara katılmaları temin edilmiş, okul ve vakıfça tefrik edilen öğrencilere yurt dışı yaz okulu imkanları sağlanmıştır. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle yabancı dil eğitiminin desteklenmesi ve etüt öğretmenleri teminine büyük önem verilmiştir.

 

Yorumlar kapatıldı.